Travian Rehberiniz...
  Travian Genel Bilgiler
 
.Travian Nedir?
Travianda bir halkın lideri olarak hedefin,ekonomik ve askeri açıdan güçlü bir uygarlık yaratıp,webdeki diğer oyunculara karşı savaşmaktır.Oyun için gerekli olan sadece bir normal Web Browseridir.  
www.travian.com.tr

Oyunun Kısa İçeriği
Oyunda 3 değişik halk, 4 değişik hammadde çeşidi, Her halk için farklı olan 10 değişik askeri birlik ve 25 değişik bina bulunmaktadır.  

Halklar
Travianda üç değişik halk vardır: Romalılar, Galyalılar ve Cermenler. Her halkın kendine göre avantajları ve desavantajları var. Halkların ordularıda birbirinden farklıdır. Onun için oyuna başlamadan önce kendine uyan bir halk secmelisin.  

1)Romalılar Roma imparatorluğu amatör oyuncular için iyidir.Kullanımı başdan fazla zorluk çekdirmez.Yüksek toplumsal ve teknik gelişmeleri yüzünden romalılar mimarlık koordinasyonunda uzmandır ve askerleri travianda elitdir. 
Romalılar son derece dengelidir. Hücumda ve savunmada aynı derece güçlülerdir. Bu avantajları verebilmeleri için uzun ve masraflı eğitim görmeleri gerekdir. Piyadesi efsanevi ve müthişdir, ama suvarilere karşı savunma güçleri öbür halklardan azdır. 
Amatörler ve hangi halkı seçeceğini bilmiyen oyuncular icin bu halk idealdir. 

Roma ordusu 

Saldırı gücü Piyadeye karşı savunma gücü Süvariye karşı savunma gücü Odun Tuğla Demir Tahıl --Hız 
Lejyoner 40 | 35 | 50 | 120 | 100 | 180 | 40 | 6 
Pretoryan 30 | 65 | 35 | 100 | 130 | 160 | 70 | 5 
Emperyan 70 | 40 | 25 | 150 | 160 | 210 | 80 | 7 
Equites Legati 0 | 20 | 10 | 140 | 160 | 20 | 40 | 16 
Equites Imperatoris 120 | 65 | 50 | 550 | 440 | 320 | 100 | 14 
Equites Caesaris 180 | 80 | 105| 550 | 640 | 800 | 180 | 10 
Koçbaşı 60 | 30 | 75 | 900 | 360 | 500 | 70 | 4 
Ateş Mancınığı 75 | 60 | 10 | 950 | 1350 | 600 | 90 | 3 
Senatör 50 | 40 | 30 | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 4 
Göçmen 0 | 80 | 80 | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 5


Romalıların Ordusu 

Romalıların Özellikleri 
 Aynı zamanda hammadde alanları ve köyyapıları kurulabilir 
 Köy çiti yüzünden yüksek savunma primi 
 Satıcılar 500er hammadde taşıyabilir (Hız: saatte 16 sektör) 
 Cok güçlü piyade, orta güçlü suvari, 
 Geliştirme ve eğitim pahalı ve uzun süreli. 

2.)Galyalılar 

 

Galyalılar en barışcıl halkdır. Askeri eğitimlerinde savunmaya ağırlık verirler, hücumda performansları nerdeyse diğer halklarlan aynıdır.Suvarileri mükemmeldir, atları çok iyi yetişdirilmişdir ve hızlarıyla düşmanlara ani ve şaşırtıcı saldırılar yapabilirler. 

Bu halkı savunması kolaydır aynı zamanda hücumlardada iyidirler. Bu halk oyuncuya istediği şekilde stratejik oynama imkanı sunar, fakat bunun için oyuncu becerisini ve tecrübesini biraz ortaya koyması gerekdir. Ama tabiiki amatörlerde bu halklan başarılı olabilir! 

Galyalıların Ordusu 

Saldırı gücü Piyadeye karşı savunma gücü Süvariye karşı savunma gücü Odun Tuğla Demir Tahıl --Hız 
Phalanx 15 40 50 100 130 55 30 7 
Kılıçlı 65 35 20 140 150 185 60 6 
Casus 0 20 10 170 150 20 40 17 
Toytatın Şimşeği 90 25 40 350 450 230 60 19 
Druyid 45 115 55 360 330 280 120 16 
Heduan 140 50 165 500 620 675 170 13 
Koçbaşı 50 30 105 950 555 330 75 4 
Mancınık 70 45 10 960 1450 630 90 3 
Kabile Reisi 40 50 50 30750 45400 31000 37500 5 
Göçmen 0 80 80 5500 7000 5300 4900 5


Galyalıların Özellikleri 
 Hız primi: Travianda en hızlı ordu 
 Orta savunma primi: Çit 
 Satıcılar 750şer hammadde taşıyabilir (Hız: saatte 24 sektör) 
 Sığınak 2 kat fazla saklar (Yağmalamalarda savunma) 
 Pağalı harp makinaları 
 Masrafsız göçmenler 

3)Cermenler 
Cermenler travianın en atak halkıdır.Cermenler müthiş ve dehşet saldırıları dolayından herkes*in korkulu rüyasıdır ve ölümden korkmadan sürü halınde hertarafı yağmalarlar. 

Askeri disiplinleri ama öbür halklara göre azdır, buda cermenlerin savunmagücünün ve hızının az olmasına sebepdir. Atak ve tecrübeli oyuncular için cermenler daha uygundur! 

Cermenlerin Ordusu
Cermenlerin Özellikleri 
 Yağmalama primi: Düşmanların sığınağı tek 2/3 sayılır 
 Toprak siper kolay kolay yıkılamaz, ama çok fazla da koruyamaz 
 Satıcılar 1000er hammadde taşıyabilir (Hız: saatte 12 sektör) 
 Askerlerin yağmalama gücü yüksek, ucuz ve hızlı eğitilebilir 
 Savunmada zayıf 


Yapılar
Oyunu başladıkdan sonra ilkönce bir sağlam ekonomik altyapı sağlamalisin. Bunun için köyözetindeki 18 hammadde alanlarını geliştirmelisin. 4 değişik tip hammadde alanı var: Odun, tuğla, demir ve tahıl. Alanların birine tıkladıkdan sonra geliştirme imkaanlarını görebilirsin. Oyun ilerledikce köyünde kurulacak binalara ve yapılara önem vermelisin. Yeni bir yapı inşaa etmek için herhangi bir yeşil karonun üstüne tıklamalısın ve öylece yapı imkaanlarını görebilirsin. 

Bazı yapılar tek oyun ilerledikce kurulabilir ve onları kurmak için baska yapılar gerekdir. 

Merkez BinasıMerkez binasında mimarlar ve inşaat ustaları oturur. Merkez binasının derecesine göre, hammadde alanları ve yapılar daha çabuk geliştirilebilir.  

Hammadde Deposu
.

Hammadde deposunda odun,tuğla ve demir depolanabilir. Deponun geliştirme derecesine göre kapasiteside artar. 20.dereceden sonra yeni depo kurulabilir.  

Tahıl Deposu

Tahıl ambarında çiftliklerden gelen tahıl depolanır. Tahıl ambarının derece yüksekliğine göre kapasiteside artar. 20.dereceden sonra yeni ambar kurulabilir.  


Sığınak


 

Saldırı anında köylüler hammaddenin bir miktarını sıgınağa saklarlar. 1.derecede her hammadde tipinden 100 mikdar yağmalamalara karşı korunur. 10.dereceden sonra yeni sığınak kurulabilir.
 
ElçilikBir birliğe (ittifaka) üye olmak için elçilik kurman gerekdir. 3.derecede kendinde bir birlik kurabilirsin. Her derecede birliğin maksimum üye sayısı 3 artar.  

Askeri ÜsAskeri üsde ordularına emir verebilirsin ve düşman saldırılarını görebilirsin. Bu yapı tek köyün orta sağ sektörüne kurulabilir. Mancınık saldırılarında hedefler askeri üstün gelistirilmesine göre fazlalaşır.  

PazaryeriPazar yerinde öbür oyuncularla pazarlık yapabilirsin ve hammadde gönderebilirsin. Pazar yerinin derecesine göre satıcılarında aynen artar ve bir mikdar hammadde nakliye edebilir.  

KışlaKışlada kara birliği yetiştirilir.Binanın yapı derecesinin yüksekliğine göre, askerler daha hızlı yetiştirilebilir.  

AhırSuvariler ahırda yetişdirilir ve eğitilir. Suvarilerin eğitim süresi ahırın derece yüksekliğine göre kısalır.  

TamirhaneKoçbaşları ve mancınıklar tamirhanede yapılır ve hazırlanır. Bunlar tamirhanenin derecesine göre hızlı üretilir.  

AkademiAkademide değişik asker tipleri yetişdirilir ve geliştirilir.  

Silah DökümhanesiSilah dökümhanesinde askerlerin saldırı gücü geliştirilir.  

Zırh DökümhanesiZırh dökümhanesinde askerlerin savunmagücü geliştirilir. Araştırmalar dökümhanenin derecesine göre fazlalaşır ve zırhlar iyileşir. 
 
Saray

Saray tek köylerin birine kurulabilir ve bu yapı otomatikman başkent koruması altında olur. Oyuncunun 4 den az köyü varsa başkent düşman tarafından işgal edilemez.  
Derece 10, 15 ve 20de üçer tane göçmen veya bir şehir idarecisi (Senatör,Muhtar,Reis) eğitilebilir. 

Köşk

Köşk kralın ziyarete geldiğinde oturdugu küçük bir saraydır. Bir köyü işgal etmek için saray ve köşk önce mancınıklarla yerle bir edilmesi gerekdir.  
Derece 10 ve 20de üçer tane göçmen veya bir şehir idarecisi (Senatör,Muhtar,Reis) eğitilebilir. 

Ticari MerkezTicari merkezde atarabaları geliştirilir ve bunlar güçlü atlarla çekilir.Satıcıların bu binanin derecesine göre fazla hammadde taşıyabilir.  
Her derecede kapasite 10% artar. Ona göre 20.derecede bir satıcın 3 kere daha fazla taşıyabilir. 

Turnuva Yeri

Turnuva yerinde askerlerin antrenman yapabilir ve metanetlerini geliştirebilir.Turnova yerinin derecesini yükseltdikçe askerlerin 20 sektörden fazla messafelerde daha hızlı olur.  

S.S.S 


Askeri üst nasıl kurulur? 
Askeri üstün ve çitin inşaat yeri başdan bellidir. Askeri üst tek köyün orta sağ sektörüne kurulabilir. 

Birlik nasıl kurulur? 
Birlik kurmak için elçiliği 3.dereceye geliştirmelisin. Bir birliğe üye olmak için 1.derecede elçilik ve bir teklif gerekdir. 

Köyün ismi nasıl değiştirilir? 
Bunun için istatistik linkine(mavi disk) tıkla, orda kendi ismine tıkla ve Profil değiştir linkine tıkla. Köyismi yazan yere yeni ismi verebilirsin. 

Askerler nasıl yapılır ve eğitilir? 
Ilkönce 1.derece askeri üst ve 3.derece merkez binası kurman gerek. Ondan sonra kışla kurabilir ve orda askerlerini eğitebilirsin. 

Benim köyümü nasıl savunabilirim? 
Köyünde kendi veya arkadaşlarının askerleri bulunduğunda otomatikman saldırılarda savunurlar. 

Askersiz bir köye saldırdığımda niye askeri kayıplarım oluyor? 
Her köyün en az ana savunması olur. Güçlü suvarilerden harıç, tek bir asker birliğinlen saldırdığın an her zaman bir ufak kayıbın olur. Defans için eğitilmiş askerler (Örneğin galyalıların phalanxları) saldırılar için hiç uygun değil. 

Nüfusumu nasıl yükseltirim? 
Her yeni yapı nüfusunu otomatikman yükseltir. Yapı geliştirirken nüfusunun sayısı ne kadar yükseleceğini bu sembolun yanındaki sayısından görebilirsin.Getreideverbrauch 

Imdat, benim tahıl üretimi gide gide azalıyor! Üretim yazan yerdeki tahılsayısı tüm asker ve nüfus tahıl masrafları harıç hesaplanır. Brüt tahıl üretimini yukarda sağ tarafda görebilirsin. 

Halk avantajları: 
-Romalılar: Aynı zamanda bir hammadde alanı ve bir bina geliştirebilir. 
-Romalılar: Satıcı 500 miktar taşıyabilir. 
-Galyalılar: Sıgınağın kapasitesi 2 kere daha fazladır. 
-Cermenler: Düşmanın sığınağı 66% olarak sayılır ve ona göre fazla götürülür. 
-Cermenler: Satıcı 1000 miktar taşıyabilir. 

Hangi Yöndesiniz? 

Eğer koordinatlarınız ikisi de (x,y) +/+ ise Kuzeydoğu 
Eğer koordinatlarınız ikisi de (x,y) -/- ise Güneybatı 
Eğer koordinatlarınız (x,y) +/- ise Güneydoğu 
Eğer koordiantlarınız (x,y) -/+ ise Kuzeybatı bölümündesiniz. 

Haritadaki yerimi sevmedim. Köyü taşıyabilir miyim? 
Hayır köyü taşıyamazsınız. Ama başka köyler alarak başka bölgelere göç etmeyi deneyebilirsiniz. 

Bir kabile seçtim ama memnun kalmadım. Değiştirme şansım var mı? 
Hayır yok. Hesabınızı kapatıp yeni bir hesapla başlamadığınız sürece o seçtiğiniz kabile ile oynamak durumundasınız. 

Hammadde nasıl üreteceğim? 
Ana görünümde köyünüzün alanlara ayrılmış olduğunu göreceksiniz. 

Saldırı nasıl yapılır? 
Saldırı yapmak için öncelikle saldırı yapacak askerinizin olması gerekiyor. 1 yada 2 asker çıkarır çıkarmaz hemen bir heyecanla yan köye göndermeyin. Köylerin asker savunması olmasa bile köşk/saray/çit/temel savunma puanları olduğundan 1 veya 2 hatta askerine göre 3-4 asker gönderdiğiniz durumlarda bile kayıp verir zarara uğrarsınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. 

Askeri savaşa göndermenin 2 yolu vardır: 
Haritadan saldırmak istediğiniz köyün üstüne tıklar ve açılan sayfada "Asker Gönder" seçeneğini seçersiniz. 
Askeri Üs'ten "Asker Gönder" seçeneğini seçer açılan sayfaya köy ismini yada koordinatlarını girersiniz. Dikkat etmeniz gereken aşama bundan sonrasıdır ve aşağıdaki resimlerde anlatılmıştır. Ençok yapılan hata son resimdeki "Ok" butonuna basılmadan askerlerin gönderildi zannedilip köyde unutulmasıdır. 

Normal ve Yağmalama saldırıları arasındaki fark nedir? 

Normal saldırı modunda askerleriniz karşı taraftaki defansla ölümüne savaşır. Savaş iki taraftan birinin askerleri tükenene kadar sürer. 
Yağma modunda ise askerlerinizin asıl amacı malzeme yağmalamaktır. Savaş her iki taraftan birinin askerleri tükenene dek sürmez. Sizde oda orduların durumuna göre kayıplar verir ve malzeme ile dönersiniz. 

Önemli Uyarılar: 
* Normal modda yapılan saldırılardan da ganimet alınır. Tıpkı yağmada olduğu gibi askerlerinizden sağ kalanlar ganimet alarak geri döner. 
* Yağmalama saldırısı yaptığınız halde karşınızda çok güçlü bir savunma olursa hiçbir askeriniz dönmeyebilir. İllede dönecek diye kendinizi şartlandırmayın. 

Savaş esirlerini kim besler? 
Savaş esirlerini esir olan askerler kiminse o besler. Yani galyalıylanız ve size esir düşen askerler varsa, bu askerleri siz değil sahibi besler. 

Esirleri ne yapabilirim? 
Elinize geçen esirleri pazarlık unsuru olarak kullanabilirsiniz: 
Örneğin karşı taraftan esirleri salmak için fidye isteyebilirsiniz. Tabi bunu yapabilmeniz için esirlerin kurtarılamayacağından emin olmalı bir başka değişle savunmanızın aşılamayacak olması gerekir. Aksi taktirde kimse gelip kurtaracağı esir için kaynak vermez. Eğer esirleri kaybetmeyecek kadar güçlü değilseniz karşı taraftan birde fidye isteyerek durumunuzu zorlaştırmamalısınız. Çünkü fidye isteğiniz karşı tarafı kızdırabilir sonuçlar sizin için daha da kötüye gidebilir.  

Esirleri salabilirsiniz: 
Esirleri, iyi niyet göstergesi olarak, karşı tarafa diplomatik mesajlar vermek, yada tuzakları boşaltmak gibi amaçlar için salabilirsiniz.  

Esirleri salmanızın diğer bir yararıda saldığınız sayıda esirin yarısı kadar tuzağınızı geri kazanırsınız. Salmazsanız ve saldırı sonucu serbest kalırsalar bozulan tuzakların sadece 1/3'ü kadarını geri alabilirsiniz. 

Tuzak nedir? Ne yararı vardır? 
Tuzak Galya ırkına özel bir yapıdır. Tuzağın yararı savaş sırasında gelen düşmanın içine düşerek vuruş gücünün azalmasıdır. 

Birlik nasıl kurulur, nasıl üye olunur, nasıl çıkılır, biden fazla birliğe üye olunabilir mi? 
Birlik kurabilmek için Elçilik Derece 3 gerekir. Daha sonra elçilik üstüne tıklayarak seçeneklerden "birlik kur" seçilerek ve gerekli alanlar doldurularak birlik kurulabilir. Her elçilik derecesi için birliğe 3 oyuncu alınabilir. Bu nedenle daha çok üye alabilmek için daha büyük bir elçilik gerekir. Oyuncular, elçiliği geliştirmek için birlik yöneticisine günlük üretimlerinin 1 saatlik kısmını aşmayacak şekilde malzeme yardımı yapabilirler. 
Birliğe üye olmak için Elçilik Derece 1 olması yeterlidir. Daha sonra sizi isteyecek bir birlikten teklif almayı beklemelisiniz. Teklifiniz geldiğinde ise elçilik binasına tıklayarak kabul ederek birliğe katılım yapabilirsiniz. 
Birlikten çıkmak için elçilik binasına tıklayıp seçeneklerden "birlikten ayrıl" seçerseniz birlikten ayrılabilirsiniz. 
Aynı anda birden çok birliğe üye olmak mümkün değildir. Ancak bir birlikten ayrılıp diğerine geçmek mümkündür. Bunun bir sınırlaması yoktur. İstediğiniz kadar birlik değiştirebilirsiniz, tabi bir yerden sonra birlikler sizi çok değişim yaptığınız için istemeyebilirler. 

Mancınık saldırısı nasıl önlenir? Yağmalama mancınık saldırısı olur mu? 
Mancınık saldırısını önlemenin yolu gelen ordulara karşı sağlam bir savunma ile karşılama yapmaktır. Mancınık yağmalama modunda çalışmayacağı için mancınık saldırıları normal yapılır. Daha önce de yazıldığı gibi normal saldırıda her iki taraftan biri tükeninceye kadar savaş olacağı için çok sağlam bir defanla beklemek yerinde olur. 

Büyük Ahır, Büyük Kışla nereye yapılır? Ne işe yarar? 
Büyük Ahır ve Büyük Kışla başkente yapılamaz. Bunun dışındaki köylere yapılabilir. Önşartları sağladıktan sonra başkentiniz hariç dilediğiniz yere kurabilirsiniz. 
Şu işe yararlar: Savaş sırasında ordunuzun tamamını yada büyük bölümünü yitirdiğinizde ve kayıpları acil geri koymanız gerektiğinde bu binalardan daha hızlı ama daha pahalı asker üretimi yapabilir askeri gücünüzü hızla canlandırabilirsiniz. 

Askeri Üs Nedir? 
 
Askeri üs sadece resimde işaretli yere yapılabilir...Askeri üs kurduğunuz zaman size gelen saldırıların,desteklerin kimden geldiğini görebilir,köyünüze ait askerlerin nereye saldırdıkları,nereye destek olduklarını görebilirsiniz.Aynı zamanda buradan savaş simülatörünü kullanabilirsiniz... 
Askeri üssünüz geliştikçe mancınıklarınızın isabet oranı artar... 
Askeri üssünüz seviye 10 iken mancınık saldırılarında hedef seçebilirsiniz!Ancak Sığınak,Sur,Çit ve Duvar seçemessiniz! 
Askeri üssünüz 20 iken mancınıklarınız bir gidişte 2 defa ateş eder ve 2 farklı hedef seçersiniz! 

Kültür Puanı Nedir? Ne İşe Yarar?


Köyünüzde bulunan her binanın bir kültür puanı vardır.Her binanın getirdiği KP farklıdır.Yeni bir bina kurduğunuzda günlük KPniz artar.Örneğin bir köyünüzün KP si 150 ise hergün (sadece o köy adına) 150 KP puanı kazanırsınız.Biriken KP puanları yeni bir köy kurmanız ya da Reisle köy almanız için gereklidir.Gerekli KP puanını Saraya/Köşke bakarak görebilirsiniz... 
Buraya tıklayarak hangi binaınn ne kadar KP getirdiğini öğrenbilirsiniz.. 
Örneğin Sarayınıza/Köşkünze tıkladığınızda karşınıza böyle bir tablo çıkar: 
Bu köyün üretimi: 678 Günlük kültür puanı 
Bütün köylerin üretimi: 4247 Günlük kültür puanı 
Senin köylerin şimdiye kadar bu kadar puan topladı 200369.Yeni bir köy daha kurmak için bu kadar puan gerekli:251000. 
Ayrıca KP puanınızı arttırmak için Belediye binası kurup Festivaller düzenleyebilirsiniz.  
-Küçük Festival 500KP 
-Büyük Festival 2000KP kazandırır. 
Büyük Festival Bina Seviyesi 10da yapılabilir... 
Not:Festivaller sadece toplam KP puanına etki eder günlük KP artışını etkilemez...  

Köşk ve Saray hakkında açıklama yapar mısınız? 

Köşk her köyünüze, Saray ise yanlızca bir köyünüze kurabileceğiniz bir yapıdır. Sarayın stratejik önemi yapıldığı köyün başkent ilan edilebilmesidir ve bu köye taşçı kurulabilmesidir. Dikkat edin, Saray yapılan köy başkent olur diye bir durum yok. Sadece saray yaparsanız istemeniz halinde burayı başkent ilan edebilirsiniz. 
Peki bu ne işinize yarar? 
Bir köyün başkent olması o köydeki hammadde alanlarının Derece 10 üzerine çıkabileceği anlamına gelir (Derece 12 Oduncu, Derece 13 Tuğlacı, Derece 15 Tahıl gibi) Yine dikkat ederseniz kilit nokta saray değil köyün başkent olmasıdır. En büyük yanlış anlaşılmalardan biride Saray kurulursa köyde Derece 10 üstü kaynak alanı yapılabileceği yönündedir. Oysa saray kurup köyü başkent ilan etmezseniz bunu yapamazsınız. 

Önemli Durumlar: 
Oyuna ilk başladığınızda ilk köyünüz otomatik olarak başkenttir. Bu köye saray veya köşk kurmanız hammadde alanlarını derece 10 ötesine taşımanıza etki etmez. Yani ilk köyünüze sarayda kursanız, köşkte kursanız yukarda da söylendiği gibi başkenti değiştirmediğiniz sürece ilk köyünüzde Derece 10 üstü kaynak alanları kurabilirsiniz. 

Önemli nokta ise şudur ki, ana köyünüzde kaynak alanlarını derece 10 üstüne çıkardıysanız (derece 12 oduncu, derece 11 tahıl gibi), başka bir köye saray yapıp başkent ilan etmeniz halinde tüm bu dereceler 10'a düşer. 

Taşçı nedir, ne işe yarar, nereye yapılır? Mancınıkla yıkılabilir mi? 

Taşçı yanlızca başkentte kurabileceğiniz ve kurmak için saray gereken bir binadır. Dikkat etmeniz gereken şey taşçı kurabilmek için hem köyün başkent, hemde saraya sahip olmasıdır. Köy başkent olabilir ama saray yoksa taşçı kurulamaz yada köyde saray olabilir ama başkent ilan edilmemişse taşçı kurulamaz. 

Taşçı mancınık saldırılarına karşı binaları güçlendirir. Örneğin taşçıyı 0 verime çıkarırsanız. 10 mancınıkla yıkılan binanız artık 20 mancınıkla yıkılacaktır. Taşçı binasının bir özelliğide mancınıkla hedef olarak seçilemez. Dikkat edin hedef olarak seçilemez ancak vurulabilir. Rastgele seçeneği ile aynı sığınak ve tuzakçıda olduğu gibi şans eseri taşçıda vurulabilir. 

Tahıl üretimim eksi değerlerde ve bina yapamıyorum ne yapabilirim? 

Bu durumda tahıl üretiminizi imkan varsa + değerlere çıkarmak için tarla basabilirsiniz. Deponuzda bunu yapacak tahıl yoksa arkadaşınızdan, birliğinizden yardım isteyebilir yada pazar yerinden malzeme satarak tahıl alabilirsiniz. Diğer bir alternatif ise bazı binalarınızı yıkıp üretimin + değere geçmesini sağlayabilirsiniz. 

Bina nasıl yıkılır? 

Bina yıkabilmek için Merkez Bina Derece 10 sahibi olmanız gerekir. Daha sonra merkez bina üstüne tıklayarak önünüze gelen listeden yıkmak istediğiniz binayı seçer ve yık dersiniz. Binalar kuruldukları gibi yıkılırken de bir süre isterler. 
Bir diğer alternatif yol ise size yakın mancınığı olan bir arkadaşınızdan rica eder mancınık saldırısı ile istediğiniz binayı yıktırırsınız. Ancak sığınak, taşçı ve tuzakçı gibi binalar seçilemeyeceği için bu yöntem işe yaramayacaktır. 

Köy almak ve köy fethetmek arasındaki fark nedir? 

Köy almak 3 göçmen yaparak yerleşilmemiş bir kordinata gönderilerek bu koordinata yeni bir köy kurmakla olur. Fetih ise çok daha pahalı olan reis ile zaten sahibi bulunan bir köyü saldırıp almaya denir. 

Göçmenle köy almak mı avantajlıdır yoksa reisle köy fethetmek mi? 

Bu sorunun sorulması yanlıştır. Çünkü başlangıçta köy almak karlı bir yatırımken belli bir gelişim seviyesinden sonra köy almak fethetmekten daha maliyetli hale gelir. Bu maliyeti yaratan da reis göçmen paraları değil, alınan köyün geliştirilmesi sürecinde harcanan (kaybedilen) zamandır. 

Henüz 2~4 köyü olan bir oyuncu için bu sorunun yanıtı basittir. Göçmenle almak daha avantajlıdır. Oysa 8 köyü olan bir oyuncu için sorunun cevabı tam tersi reisle almak avantajlıdır olabilir. Asıl önemli konu reis çıkarmak için gerekli yatırımın zaman içine yayılarak yapılmasıdır. 7 köyünüzde olsa 0 dan akademi 20, saray 10-15-20 yada köşk 10-20 yapmak, reis geliştirmek ve çıkarmak ekonominize zarar verir. Bunu zaman içine yaymış ve reis çıkarma planınızı çok önceden uygulamaya koymuş, kendinize zarar vermeyecek şekilde gerekli yatırımları yapmışsanız reis kullanmak avantajınıza olur. 

Reisi köy fethetmek için nasıl göndermek gerekir? 
Reis köy fethi için saldırı olarak gönderilir. Ancak şunu bilmelisinizki çok yakınınızda olmayan bir köyü 1 reisle almak (hatta yakın olsa bile 1 reisle almak) zordur. Köy fethi için köyün başkent olmaması ve köyde saray-köşk bulunmaması gerekir. 

İzlenebilecek strateji: 
1 temizleme dalgası (köydeki defansı temizlemek direnişi kırmak, arkadan gelenlere yol açmak için) 
1 mancınık dalgası (köşkü yada sarayı yıkmak için) 
Reisle(lerle) yapılan saldırı 

1 Reis her saldırıda ~25 arası değişen değerlerde vatan sevgisi düşürür. Yani bir köyü tek reisle almak için 5~6 defa gitmek gerekir (tabi sizin her gidişinizden sonra rakip yıkılan köşkünü geri yapmaya çalışacaktır) bu durumda daha çok gitmenizde gerekebilir. 

Benim tavsiyem 1 reis ile değil enaz 2 reisle deneme yapmanızdır (Tabi saldırdığınız oyuncu çok yakın yada inaktif bir oyuncu değilse) 

Gözcü ile neler görülebilir? Gözcüyü gönderirken normal yada yağmalama seçmek birşey değiştirir mi? 
Oyundaki gözcü askerler ile görülebilecek bilgiler şunlardır: 
* Hedef köydeki asker sayıları 
* Hedef köyün kaynakları 
* Hedef köyün dış duvar (çit/sur/toprak siper) derecesi 
* Hedef köyün saray/köşk (hangisi varsa) derecesi 

Gözcüyü aynen askerleri savaşa gönderdiğiniz gibi gönderirsiniz. Hedef köyü seçer, asker gönder der ve gözcülerin sayısını verir normal yada yağmalama seçer gönderirsiniz. Yağmalama yada normal arasında gözcü gönderiyorsanız hiçbir fark yoktur. Gözetleme saldırısı sırasında gözcüler tuzağa yakalanmaz. 

Gelişirken nasıl bir strateji izlemeliyim? 

Oyunun açıklamalarında cermen, galya ve roma halkları için önemli noktalar vurgulanmıştır. Galyalıların defansif özelliği, romalıların inşaa kabiliyeti ve askerlerinin çok yönlülüğü, cermenlerin saldırganlık ve askeri ünitelerinin ucuzluğu gibi. Seçtiğiniz ırkın özelliklerine ters düşmeyecek şekilde haritadaki diğer oyuncuların tutumuna göre bir strateji belirlemelisiniz. Keskin hatlarla belirlenmiş bir strateji tablosu çizmek birçok oyuncunun katılımıyla oynanan bir oyun olduğu için yanlış olur. Ancak dikkat etmeniz gereken şey ırkınızın özelliğini avantaj sağlayacak şekilde kullanmak. 

Örneğin: Cermenseniz ve çevreniz elveriyorsa yağma kabiliyetini kullanmaktan çekinmemelisiniz. Fakat çevrenizdeki 10 oyuncunun 9'u galyalıysa, cermenim ve mutlaka yağma yapmalıyım gibi bir zorunlulukla hareket etmeniz henüz oyunun başında birçok tokmak sallayanınızı kaybetmenize sebep olabilir buda ekonomik yönden sizi ve gelişiminizi baltalar. Yani birazda oyuncuları takip etmeniz buna göre strateji belirlemeniz gerekmekte. 

Sığınak nedir? Ne işe yarar? 
Sığınak adındanda anlaşılacağı gibi saldırı sırasında malezemelerinizin korunduğu yerdir. Derecesi arttıkça sığınağın kapasiteside artar. Galyalıların sığınak kapasitesi diğer ırkların 2 katı kadardır. Yani sığınağa önem vermiş bir galyalının elinden malzeme yağmalamak oyun başlarında çok zordur. Cermen halkının yağma bonusu saldırdığı köylerdeki sığınağın 2/3 kapasite ile çalışmasına sebep olur. Bu bilgiler ışığında sığınağı rakamsal örneklerle anlatmamız gerekirse: 

Elinizde her malzemeden 1500 varsa ve sığınağınız 1200 kapasiteli ise: 
Size saldıran bir galyalı yada romalı 1500-1200= 300 adet her kaynaktan yağmalar. 
Eğer saldıran bir cermense bu durumda sığınaklarınız 2/3 kapasite ile çalışır. Ozaman sığınak kapasiteniz: 1200*2/3= 800 olacaktır. Saldıran cermen 1500-800=700 adet her kaynaktan yağmalayabilir. 

Gördüğünüz gibi sığınak bir miktar malzemenin saklanmasını sağlamıştır. 

Sığınağın bu özelliğine kendini kaptıran bazı oyuncuların yaptıkları en büyük hata sığınağa gömülmek ve sığınağın kendilerini koruduğunu zannetmektir. Sığınak rakipler tarafından ciddi bir silah olan mancınık icad edilene kadar sizi yağmalardan koruyacaktır. Ancak bunu sürekli bir koruma gibi düşünmeyin. Sığınak, gelişimin önemli olduğu ilk zamanları malzeme kaybı olmadan atlatabilesiniz diye vardır. Size kazandırdığı bu süreyi iyi değerlendirmeli, yağmalardan koruduğunuz malzemeleri mancığın icad edileceği günleri düşünerek harcamalısınız.

 


 
  Site Açıldığından Beri 125862 ziyaretçi (383585 klik) Kişi Ziyaret Etti ...
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol